Opdrachten

Disruptieve innovatie concreet vorm geven

Maaike de Vries helpt diagnostisch kenniscentrum Saltro ver(der)gaand innoveren. In nauwe samenwerking met Saltro-collega’s leidde dit (onder andere) tot een concreet innovatieplan, een start-up en een vernieuwd en uitgebreid Directlab

Kwartier maken voor een nieuwe stichting 

Maaike de Vries helpt momenteel kwartier maken voor een nieuwe stichting in de zorg: van doelstelling tot governance, van activiteiten tot financiën en vermogensbeheer.

Beleidsverkenning ‘Groente natuurlijk’ voor het Ministerie van LNV, Stichting Innovatieve Glastuinbouw Nederland

Springh ging in opdracht en in samenwerking met Lea Bouwmeester op zoek naar (innovatieve) mogelijkheden om de groente- en fruitconsumptie te verhogen en deze te laten winnen van overbewerkte voeding. Klik hier om de beleidsverkenning te bekijken

Strategisch advies ledenvereniging met een missie

De leden van Vereniging Arts en Leefstijl hebben een missie: leefstijlgeneeskunde breed en diep implementeren in de Nederlandse gezondheidszorg. Maaike de Vries ondersteunt het bestuur met strategisch advies.

Trendrapport: waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Wat zijn belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van diabetes type 2? Springh bracht experts bij elkaar en tekende ze op in een whitepaper. Klik hier om de Whitepaper te downloaden

Begeleiding bij het maken van strategische keuzes

‘No guts, no glory’. In samenwerking met Dirk Pekelharing begeleidde Maaike de Vries een Amsterdamse familiebedrijf bij het maken van strategische keuzes.

Beleidsevaluatie

Voor een branche-organisatie in de zorg voerde Springh een korte beleidsevaluatie uit.

Toekomstverkenning

Voor Zorggroep DOH, stichting Gezondheidscentra Eindhoven en de huisartsenopleiding werkte Maaike de Vries het concept Praktijk van de toekomst uit. Hoe ziet een huisartsenpraktijk eruit over 7 jaar? Welke kerncompetenties vraagt dit van de huisartsenopleiding en welke aanpassingen in het opleidingscurriculum zijn hiervoor nodig?

Begeleiding bijeenkomsten

Maaike de Vries begeleidt regelmatig bijeenkomsten die om professioneel voorzitterschap vragen. Omdat ze inhoudelijk of procesmatig complex zijn, of beide. Maaike werkt vanuit de inhoud, ze denkt mee en voelt goed aan wat er (onderhuids) speelt.

Download het CV van Maaike de Vries Neem contact op

Dagvoorzitterschappen

Toezichtfuncties

Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring